fbpx

Cilt Kanseri

CİLT KANSERİ
Melanomların yaklaşık %30’u daha önceden varolan melanositik lezyondan, %70’i de normal görünümlü deriden başlamaktadır.

A. Epidermal Kanser Öncüsü Lezyonlar ve Kanserler
Tek ya da çok sayıda, ayrık, kuru, kaba ve yapışık kabuklu lezyonlar yetişkinlerin güneşe maruz kalan derisinde oluşur. Deri kanseri öncüsü lezyondur.

Güneşe kronik maruz kalmış yerlerde oluşur. Oldukça yaygındır. Çok güneşli ülkelerde yaşayanlarda 30 yaş civarında başlar.

Açık ten rengine sahip kişilerde bu deri kanseri öncüsü lezyon türü daha sık görülür.

Çiftçiler, denizciler, açık havada spor yapanlarda sıklıkla görülür.

Yatkın kişilerde uzamış ve tekrarlamış güneş teması sonrası hücrelerde oluşan birikici zarar sonrasında görülür.

Sarı- kahverengi, kahverengi üzeri pürtüklü, zımpara kağıdı gibi, genellikle 1cm den küçük oval veya yuvarlak şekilli deri seviyesinde veya biraz kabarık olabilir.

Yüzde (burun, alın, yanaklar, alt dudak, kulaklar, boyun, önkol, el sırtı, baldır ve kel erkeklerin saçlı derisinde oluşabilir.

Nadiren kendiliğinden kaybolabilir, fakat genellikle yıllarca kalır. Üzerinden deri kanseri gelişebilir.

Önlemek için güneş gören heryere günde en az bir defa, yoğun güneş maruziyeti olacaksa sık aralıklarla güneş koruyucu sürülmelidir. Mevcudiyeti halinde mutlaka tedavi edilmelidir.

Bowen Hastalığı
En sık ultraviyole radyasyonu veya humanpapulloma virüs infeksiyonu nedeniyle oluşur. Arsenik, katran, ısıya kronik maruziyet ve kronik radyasyon dermatiti oluşumuna neden olabilir.

Tek yada çok sayıda kepekli veya sert bir kabuk içeren deri seviyesinde veya deriden kabarık olabilen lezyonlardır. Çoğunlukla belirti vermezler bazen kanayabilirler.

Keskin kenarlıdırlar, penbe veya kırmızı renkte olabilirler. Kahverengi, siyah tonlarında da olabilir. Güneş gören bölgelerde ve genital bölgelerde ortaya çıkabilir.

Tırnak yatağını da tutabilir. Deri kanserine dönüşüm olacağından mutlaka tedavi edilmelidir.

B. Skuamöz Hücreli Cilt Kanseri
Derideki keratinositlerinmalign bir tümörüdür. Genellikle 55 yaşından büyüklerde, güneş ışığına fazla maruz kalan bölgelerde, fototerapi, PUVA tedavisi sonrasında, iyonizan radyasyon veya psöriasis için metotreksat tedavisi kullananlarda gelişir.

Açık havada çalışan kişilerde, çiftçilerde, gemiciler, cankurtaranlar, inşaat işçileri, havuz ve tersane işçilerinde sıklıkla görülür.

Bazı virüsler (humanpapülloma virüs) ilişkilidir. Organ nakli yapılan kişilerde veya inflamatuar bir hastalık nedeniyle immunsupresyonu olan kişilerde, bazı kronik hastalıklarda, zift, katran, ham parafin yağı, nitrözüre, lubrikan yağlar, kreozot, fueloilmaruziyetinde inorganik arsenik alımında görülür.

Yatkın bir hastada bir aydan fazla devam eden, yavaşça gelişen, herhangi bir izole keratotikyada plak aksi ispatlanana kadar karsinom olarak düşünülür. Genellikle semptomsuzdur.

C. Bazal Hücreli Kanser
Deri kanserlerinin en yaygın tipidir. Genellikle 40 yaşından sonra görülür. Erkeklerde daha sık gözlenir.

Esmer ve koyu tenli kişilerde nadirdir. Gençlikte aşırı güneşe maruziyet yaşlanınca bazal hücreli cilt kanseri geliştirme riskini arttırır. Farklı klinik tipleri mevcuttur.

Özellikle pigmente bazal hücreli cilt kanseri diğer pigmente lezyonlarla karışır.

Melanom
Melanom derinin en kötü huylu tümörüdür. Normal deriden veya daha önce varolan bir benden kaynaklanabilir. Sık görülen bir deri kanseridir. Deriden kaynaklanan başlıca öldürücü hastalıktır.

Genç yetişkinlerde görülen en yaygın cilt kanseri türlerindendir. Tüm kanserler içinde erken tedavi edilebilir tümörün saptanmasının en başarılı sonuç verdiği cilt kanseri türü deri melanomu olup, bu suretle metastatik hastalık ve ölüm engellenmektedir.

Melanomların yaklaşık %30’u daha önceden varolanmelanositik lezyondan, %70’i de normal görünümlü deriden başlamaktadır.

Aşağıdaki risk faktörlerini taşıyan kişiler melanom için dikkatli olmalıdır:

5’ ten fazla ve 5mm boyutundan büyük atipiknevüse sahip olanlar
Vücudunda 50’den fazla nevüse sahip olanlar
Kızıl saç ve çillenmesi olanlar (çoğunlukla bu kişiler çok az sayıda ben vardır ya da hiç yoktur).
Deri foto tipi 1 ve 2 olanlar
Özellikle 14 yaşından önce ciddi güneş yanığı geçirenler
Melanoma sahip aile öyküsü olanlar
Atipik melanositik nevüs sendromu